1)آیا فروشگاه اینترنتی دایاکالا در ارائه خدمات به مشتریان وقفه ای هم داشته است یعنی برای ارسال کالا به مشتریان دچار مشکل شده است یا خیر؟
پاسخ: بله این طبیعیست که دایاکالا همانند بقیه فروشگاههای دیگر در ارسال کالا برای مشتریان خود گاهی اوقات به مشگل برخورد کند که این در هر هزارتا ارسال کالا، یک مورد اتفاقی، پیش بیاید. مثلاً در صورتی که کالا موجود نباشد یا در مرحله تولید باشد و غیره، ولی اگر ارسال کالا به مشتری امکان نداشته باشد در اولین فرصت مشتری مطلع خواهد شد.